کارکرد بهتر در اپلیکیشن

تولید و فراوری سنگ ساختمانی و تزئینی در ایران

قابلیت تولید
کارمندان
60
مساحت
1000
کارمندان اجرای
80
شاخص های عملکرد در دس تو دس
نرخ پاسخ
50%
تعداد معامله
بیش از 50
پشتیبانی
24 ساعته

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 14526 تامین کننده فعال

امروز به ما بپیوندید