author image

گروه تولیدی آبایان صنعت

گروه تولیدی آبایان صنعت فعال در زمینه تولید درب و پنجره UPVC

جنرال

زهوار

جنرال 2

فریم 6001

قابلیت تولید
91
کار مندان
15 متر
متراژ تولیدی
150
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%91
نرخ پاسخ گویی
15
تعداد فروش
150
تعداد بازدید
author image

کیمیا صنعت شیما

گروه تولیدی آبایان صنعت فعال در زمینه واردات مواد اولیه مصرفی در صنعت شیشه دوجداره

زهوار دکوراتیو

قاب نوسازی چهار کاناله لاستیک دار

درزگیر دوجزئی پلی سولفاید گرید B

پنل

قابلیت تولید
200
کار مندان
1551 متر
متراژ تولیدی
20
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%11
نرخ پاسخ گویی
126
تعداد فروش
3500
تعداد بازدید
author image

درب‎های ضدسرقت آنا

گروه تولیدی آبایان صنعت فعال در زمینه درب های ضد سرقت

b99 لابی

b312

b313

b120 لابی

قابلیت تولید
96
کار مندان
199 متر
متراژ تولیدی
2
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%2
نرخ پاسخ گویی
18
تعداد فروش
233
تعداد بازدید

-----------------

قابلیت تولید
92
کار مندان
321 متر
متراژ تولیدی
41
کارمندان تحقیق و توسعه
شاخص های عملکرد دس تو دس
%99
نرخ پاسخ گویی
214
تعداد فروش
2019
تعداد بازدید

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 145262 نماینده فعال

امروز به ما بپیوندید