کارکرد بهتر در اپلیکیشن

سید جواد عبداللهی منش

رشد روز افزون علم و تکنولوژی و لزوم به کار گیری آن در صنعت و حرکت همه جانبه کشور در مسیر صنعتی شدن، گروه صنعتی کویر را بر آن داشت تا با استفاده از دانش علمی روز و به کارگیری نیروهای متخصص و کار آزموده در زمینه های مختلف طراحی و تولید و اجرا با هدف کمک به تحقق هرچه بیشتر اهداف خود کفایی و سازندگی کشور گام بردارند. گروه صنعتی کویر که شامل شرکتهای تولیدی و خدماتی اقماری یازده گانه، از قبیل شرکتهای تولید خازن، ساخت انواع کلیدها، UPS و باتری شارژر، باس داکت، طراحی سیستم های کنترل و اتوماسیون همچنین شرکتهای بازرگانی به منظور تامین تجهیزات برقی با نیت ایجاد یکنواختی و یکپارچگی و در راستای خدمت به جامعه صنعتی برق کشور، فعالیت چشمگیری را با کیفیت بالا و هزینه کمتر ارائه می نمایند. لذا در سال 1391 و در راستای سیاست های گروه صنعتی کویر و به منظور: ایجاد دهکده جهانی برق گسترش فعالیت ها در سایر حوزه های اجرایی استفاده از کلیه ظرفیت های بالقوه گروه الکتروکویر گسترش سهم بازار اشتغال و کارآفرینی شرکت کیان ایساتیس پارس تاسیس گردید.

عنوان شغلی مهارت مورد نیاز توضیحات

محل غرفه دار

تماس با غرفه دار
" برای تماس با غرفه دار باید ابتدا وارد شوید "
ورود به حساب کاربری

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 14526 تامین کننده فعال

امروز به ما بپیوندید