پاليز قطران ايساتيس
پاليز قطران ايساتيس

مدیر عامل : آقای حسین اسلامی مهدی آبادی

شرکت تعاونی پالیز قطران ایساتیس درتاریخ:      تاسیس گردیده است . شرکت پالیز قطران ایساتیس در راستای اهداف توسعه پایدار در بخش کشاورزی نوار آبیاری قطره ای با کیفیت مشابه نمونه اروپایی با نام تجاری پالیز قطران ایساتیس به بازار عرضه کرده است .

تهیه و اجرای طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید نوارهای آبیاری قطره‌ای باضخامت‌ها وآبدهی‌های متفاوت ولوله‌های پلی اتیلین با سایزهای متفاوت با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت اعضا و فروش محصولات تولیدی ازنمونه های فعالیت این شرکت می باشد .

 

پالیز قطران

 

پالیز

`

محل غرفه دار

تماس با غرفه دار
" برای تماس با غرفه دار باید ابتدا وارد شوید "
ورود به حساب کاربری
ورود / ثبت نام پراکندگی جغرافیایی سبد خرید سازمان ها تیکت نزدیک ترین ها قوانین