سازمان مدیریت صنعتی

آموزش فنون و مهارت های مدیریت به منظور توسعه مدیریت علمی در سازمان ها

مشاوره و کمک به سازمان های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم ها و روش های مدیریت

تحقیق و توسعه دانش مدیریت و کمک به مدیران و سیاستگذاران در یافتن کمبودها و تنگناهای اجرایی طرح ها

سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مديريت صنعتی، سازمانی است پیشرو و مورد تایید موسسات معتبر جهانی در زمینه مشاوره، آموزش و تحقیقات مدیریت که با پشتوانه بيش از نیم قرن حضور موثر در فضای اقتصادی و صنعتی كشور، می کوشد تا با هدف كمك به توسعه ظرفيت مديريت و تحول و بهسازی سازمان ها و دستيابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور، دانش نظری و مهارت های مورد نياز حال و آینده رهبران، مدیران و کارشناسان سازمان ها را ارتقاء دهد.

  • + 59 سال قدمت

  • + 300000 دانش آموخته

  • + 4000 پروژه مشاوره

خدمات ما

اعضای هیات مدیره

با ما تماس بگیرید

بیایید در تماس باشیم