شرکت نگین شهد شهران پارس

شرکت نگین شهد شهران پارس برآن است تا با توکل به پروردگار و تفکر متخصصین و تلاش کارگران، یک حال خوش را در قالب طعم های مختلف نوشیدنی میوه ای، به مصرف کنندگان ارزشمند، هدیه کند. از اینرو کیفیت و تعهد به مشتری سرلوحه کارمان است تا بهترین خود باشیم واین ابتدای راه است؛.چرا که شرکت نگین شهد شهران پارس، نگینی از هنر و صنعت را با همت هنرمندان، مهندسین و صنعتگران داخلی، در دل خود جای داده است، تا با شهد شیرین رضای الهی سرآمد سرزمین پارس باشد.

 

 

 

 

 
 

شرکت نگین شهد شهران پارس برآن است تا با توکل به پروردگار و تفکر متخصصین و تلاش کارگران، یک حال خوش را در قالب طعم های مختلف نوشیدنی میوه ای، به مصرف کنندگان ارزشمند، هدیه کند.

عنوان شغلی مهارت مورد نیاز توضیحات
فروشنده ارتباط با مشتری حقوق و مزایا عالی

مکان یاب

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 145262 نماینده فعال

امروز به ما بپیوندید