کارکرد بهتر در اپلیکیشن

Anis M

مهندس محمدرضا خلف باغی 

خلف باغی، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با اشاره به اهمیت مباحث آموزشی برای اعضاء سازمان، آموزش در حوزه گلخانه ها را از اولویت های مهم این سازمان اعلام کرد و افزود: سایبان ها از دیگر موضوعات مهم است که نیازمند برنامه آموزشی هستیم و ایجاد تنوع در کشت محصولات گلخانه ای از دیگر اولویتهای این سازمان می باشد.
هانس اسمولدرز، رایزن کشاورزی سفارت هلند، ارائه آموزشهای فنی و کاربردی در حوزه کشاورزی را از برنامه های مهم دانست و گفت: انتقال دانش و تکنولوژی روز کشاورزی را در دروس آموزشی خود قرار دادیم.
رایزن کشاورزی سفارت هلند از توانایی برای ارائه آموزشها در ایران و هلند برای اعضای سازمان خبر داد و افزود: آمادگی داریم براساس شرایط اقلیمی و موضوعات مهمی همچون حمل و نقل محصولات گلخانه ای و بازاریابی خدمات آموزشی را ارائه کنیم.
حسن پور، مشاور حوزه گلخانه سازمان با بیان اینکه توسعه کشت گلخانه ای در ایران در حال اتفاق است، اظهار داشت: در بحث آموزش آنچه مهم است آموزشهایی است که فاصله میان رکوردها و متوسط تولید را کم کند.
در پایان این نشست مقرر گردید برنامه آموزشی توسط مشاور سفارت هلند در ایران تهیه گردد و طی تعامل و برنامه مشترک میان سازمان و سفارت دوره های آموزشی مورد نیاز تدوین و اجرا شود.

ماموریت سازمان
وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- همکاری و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط برای گسترش و پیشبرد فعالیت‌های علمی و
تحقیقاتی در امور کشاورزی و منابع طبیعی.
2- همکاری با مراجع ذی‌ربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه‌های خدمات امور
کشاورزی و منابع طبیعی.
3- همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور
کشاورزی و منابع طبیعی.
4- تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان.
5- اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های
مرتبط به امور کشاورزی و منابع طبیعی که از مراجع ذی‌صلاح‌ارجاع شده باشد.
6- تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه‌ای.
طريق مشاوره و پژوهش ياری رساند.

 

اهداف سازمان
  اهداف سازمان عبارتند از:
1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه‌ای در کلیه امور کشاورزی.
3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فن آوری جدید در کشاورزی و رشته‌های مرتبط.
4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده (‌آب و خاک، دام
و طیور، آبزیان، جنگل و مرتع) به منظور دستیابی به‌توسعه پایدار.
5- تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی.
6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه‌ای اعضای سازمان.
8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه‌ای مهندسین
کشاورزی بهره‌مند می‌شوند.
9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلین در امور
کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.
10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی.
11- حمایت از تشکل‌های صنفی و تولیدی بخش.
12- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی.
13- کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور.

تامین کننده ها

تماس با مدیر خوشه
برای ارسال پیغام وارد شوید . ورود
3

تامین کننده

0

آموزش

814

مشتریان راضی

8

محصولات

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 14526 تامین کننده فعال

امروز به ما بپیوندید