ورود / ثبت نام
کارکرد بهتر در اپلیکیشن

Anis M

خوشه زیلوی یزد 

شركت شهرك هاي صنعتي استان يزد
در سال 1347 (برنامه چهارم)، "سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران" تشکیل گردید و هدف این سازمان توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه گذاران مربوط بود.
محمد دهقان بنادکی
معاونت شرکت شهرکهای استان یزد
پست الكترونيك: m.dehghan@isipo.ir
خانم تدین 
مدیر توسعه صنعتی و فناوری 
پست الكترونيك: aztadaion@gamil.com

خوشه زیلو، یک حرکت بزرگ برای رشد و توسعه زیلو در شهرستان است و لازمه آن همکاری و همراهی تمام دستگاه‌ها، نهادها، هنرمندان و صنعتگران عرصه زیلو است

 زیلو، یک فرصت کم‌نظیر است که در اختیار شهرستان میبد قرار گرفته و از آنجایی که این دست‌بافته منحصر به این شهر تاریخی است در واقع نامش به اسم این شهر گره خورده است  در این میان،  جهانی شدن میبد باعث مضاعف شدن این فرصت و بستری برای رشد و توسعه این هنر شده است
ماموریت سازمان
چشم انداز خوشه زیلو نیز گفت: امیدواریم که بعد از ۳ سال این پروژه باعث شده باشد که این کسب و کار به اندازه کافی در میبد توسعه پیدا کند تا بتوانیم خوشه زیلو را یک خوشه توسعه یافته تلقی کنیم.
 به مـديران و سـياسـتگـذاران در تشخیص مسائل و چالشهای فرارو و انتخاب راهبردها از طريق مشاوره و پژوهش ياری رساند.

 

اهداف سازمان

مدیر عامل شركت شهرک‌های صنعتی یزد با يادآوري نقش خوشه‌ها در ايجاد اعتماد عمومی در حوزه عملکردی صنایع تحت پوشش خود، ابراز اميدواري كرد كه خوشه زیلو نيز با توسعه و ارتقاي اين هنرصنعت در اين مسير توفيق يابد.

     

هدف پروژه ما توسعه خوشه زیلو است یعنی ما می خواهیم ظرفیت موجود را هم از لحاظ تعداد واحدهای فعال و هم از لحاظ ارتباطات بین آن‌ها و اثربخشی این ارتباطات گسترش بدهیم.

عامل توسعه خوشه زیلو اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۷ بر اساس الگوی توسعه خوشه‌ای ما مطالعات شناختی خوشه زیلو را آغاز کردیم و بعد از این مطالعات استراتژی با چشم انداز توسعه خوشه‌ای را برای سه سال آینده ترسیم کردیم. نهایتاً در دهم آذر ۹۷ یعنی بلافاصله بعد از ثبت میبد به عنوان شهر جهانی زیلو، طرح خوشه زیلو نیز عملاً آغاز به کار کرد.

0

تامین کننده

0

آموزش

54

مشتریان راضی

0

محصولات

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 14526 تامین کننده فعال

امروز به ما بپیوندید