کارکرد بهتر در اپلیکیشن

Anis M

مدیر خوشه 

استان آذربایجان شرقی به همراه استان‌های همجوار با داشتن معادن متنوع دارای پتانسیل بسیار بالایی برای تولید و فرآورده‌های انواع سنگ های ساختمانی و تزئینی هستند همجواری با چندین کشور در شما وغرب کشور جهت صادرات محصولات تولید شده بر اهمیت این موضوع می افزاید وجود زیرساخت‌های اساسی در استان اردبیل فرودگاه بین المللی گمرک راه آهن و جاده های مواصلاتی کمک می‌کند که صنعت سنگ استان بتواند در صحنه بین‌المللی حضور گسترده و جدی داشته باشد

ماموریت سازمان
سازمان مديريت صنعتی، با پشتوانه بيش از 50 سال حضور موثر در فضای اقتصادی و اجتماعی كشور ماموريت خود را كمك به توسعه ظرفيت مديريت و تحول و بهسازی سازمان ها و دستيابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور از طریق مشاوره، آموزش و تحقیق می داند و می كوشد تا:
  راهبران بخش كسب و كار را در هر اندازه ای از حجم فعاليت، برای حضور در شرايط پيش رو ياری كند.
 به بنگاه های اقتصادی كشور در زمينه اتخاذ استراتژی های مناسب در راستای طراحی و اجرای تغییر و تحولات موثر برای ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری آنها کمک کند.
 دانش نظری و مهارت های مورد نياز رهبران و مدیران سازمان ها (در شرایط فعلی و آینده) را توسعه دهد.
 به مـديران و سـياسـتگـذاران در تشخیص مسائل و چالشهای فرارو و انتخاب راهبردها از طريق مشاوره و پژوهش ياری رساند.

 

اهداف سازمان
       کمک به سازمان‌های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت

       افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی

       کمک به مدیران و سیاستگذاران در پیداکردن کمبود‌ها و تنگناهای اجرایی طرح‌ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله‌های مدیریت

شماره تماس محصولات نام مدیرعامل نام واحد ردیف
0212290272 انواع سنگ های گرانیت و تراورتن  آقای رضایی  سیما تک  1
04134323030 انواع سنگ های گرانیت و تراورتن  سید هادی رضایی  گرانت آوند  2
04133331720 انواع سنگ  تراورتن   یداله بخشایشی  سنگاب ماکو  3
04134200333 انواع سنگ های گرانیت و تراورتن مهدی صدیقی  آذر گرانیت  4
02126250122 انواع سنگ های ساختمانی آقای نبی پور  سنگاب آذرشهر  5

 

 

 

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 14526 تامین کننده فعال

امروز به ما بپیوندید