درباره مؤسسه فرهنگی اکو

سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) ، یک سازمان منطقه ای است که در سال 1985 توسط دولت های ایران ، پاکستان و ترکیه به منظور توسعه همکاری های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تاسیس شد. در سال 1992 سازمان اکو گسترش یافت و هفت عضو جدید از جمله جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان به آن اضافه شدند. پس از تبدیل شدن سازمان RCD به سازمانECO و افزایش تعداد کشورهای عضو به ده کشور، این سازمان به عنوان یک سازمان منطقه ای نقش ویژه ای پیدا کرد. کشورهایی که دارای فرهنگ و تاریخ مشترک هستند و در یکی از استراتژیک ترین مناطق جهان واقع شده اند. با این پیش زمینه ، نیاز به احیای بخش فرهنگی احساس شد. موافقت رسمی با تاسیس موسسه فرهنگی تحت عنوان فعلی خود سرانجام با امضای اساسنامه آن در سومین اجلاس سالانه اکو که در 15-14 مارچ 1995 در اسلام آباد پاکستان برگزار شد با رویکرد « تحکیم قرابت های فرهنگی، پیوندهای معنوی و روابط دوستانه میان ملت های کشورهای عضو از طریق روش های اجتماعی و فرهنگی بصورت تئوری و عملی» محقق شد. اهداف مؤسسه فرهنگی اکو

اعضای هئیت مدیره مؤسسه فرهنگی اکو

کشور های عضو

مناطق ویژه گردشگری

 • ایران
 • آذربایجان
 • ازبکستان
 • افغانستان
 • پاکستان
 • تاجیکستان
 • ترکمنستان
 • ترکیه
 • قرقیزستان
 • قزاقستان

صنایع و خدمات

 • ایران
 • آذربایجان
 • ازبکستان
 • افغانستان
 • پاکستان
 • تاجیکستان
 • ترکمنستان
 • ترکیه
 • قرقیزستان
 • قزاقستان

صنایع مواد غذایی

تامین کنندگان بیشتر 

صنایع نساجی،پوشاک و چرم

تامین کنندگان بیشتر 

صنایع چوب و محصولات چوبی

صنایع کاغذ ، مقوا ، چاپ وبسته بتدی 

  صنایع تولیدات فلزی اساسی  

صنایع ماشین آلات صنعتی

صنایع دستی و گردشگری

تامین کنندگان صنایع برق

صنایع متفرقه

تامین کنندگان بیشتر 

نیازمندی های صنایع