کارکرد بهتر در اپلیکیشن

Anis M

 خوشه زیلوی ایران 

عامل توسعه خوشه زيلو وموفقيت اين خوشه همکاری و همراهی همه‌جانبه تمام ذی‌نفعان این هنرصنعت می باشد.

   همواره از هنر ایران به نیکی یاد می شود ؛ خاصه صنایع دستی آن که حاصل کوشش های فردی  و جمعی  در هر دوره تاریخی بوده است. گذشته ی صنایع دستی در موزه های داخلی و خارجی قابل مشاهده و بررسی ست. اما سرنوشت حال و آینده ی آن در تلاطم اقتصاد جهانی به علامت سوالی بزرگ برای پژوهشگران این رشته تبدیل شده است.

صنایع دستی فعلی را می توان در نمایشگاههای بومی و بین المللی جستجو کرد. امروزه عمده محصولات صنایع دستی به اشیائی (اجناسی)  اطلاق می شود که نه برای کاربردی بودن بلکه بیشتر به جهت تزئینی بودن در حال خرید و فروشند. و در فرهنگ ایرانی بصورت هدیه  و سوغات دست به دست می شوند؛ از تولید کننده تا هدیه گیرنده.

   همواره از هنر ایران به نیکی یاد می شود ؛ خاصه صنایع دستی آن که حاصل کوشش های فردی  و جمعی  در هر دوره تاریخی بوده است. گذشته ی صنایع دستی در موزه های داخلی و خارجی قابل مشاهده و بررسی ست. اما سرنوشت حال و آینده ی آن در تلاطم اقتصاد جهانی به علامت سوالی بزرگ برای پژوهشگران این رشته تبدیل شده است.

صنایع دستی فعلی را می توان در نمایشگاههای بومی و بین المللی جستجو کرد. امروزه عمده محصولات صنایع دستی به اشیائی (اجناسی)  اطلاق می شود که نه برای کاربردی بودن بلکه بیشتر به جهت تزئینی بودن

یک سازمان که هدف اصلی آن توانمند کردن مدیران و تجهیز آنان به ابزار لازم، مطرح شد.

 

شماره تماس محصولات نام مدیرعامل نام واحد ردیف
03535274162 انواع سنگ های ساختمانی محمد اقبالی یزد سنگ بهار 1
03532634768 انواع سنگ های ساختمانی سید مصطفی موسویان صداقت تفت 2
03532632580 انواع سنگ های ساختمانی امیرحسین حیدر زاده یزدآذین 3
03532372234 انواع سنگ های ساختمانی سید محمد حسینی گل سنگ میبد 4
09133531180 انواع سنگ های ساختمانی مننتظری فراوری سنگ عمران 5

 

 

 

آماده پیوستن به ما هستید !

بیش از 14526 تامین کننده فعال

امروز به ما بپیوندید